Entreprenørskap

Entreprenørskap i utdanningen

Oppdragsgiver: Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Nærings- og handelsdepartementet Prosjektleder: Olav R. Spilling (NIFU) Prosjektmedarbeider: Vegard Johansen, Svein Erik Hagen Prosjektperiode: September 2010 -  desember 2014Les mer
Sykefravær

Karensdag minsker ikke sykefraværet

Det nytter ikke å straffe syke viser forskning gjennomført av Østlandsforskning. Hvis karensdager hadde hatt en effekt, skulle svenskene vært mer på jobb enn nordmenn når de var syke. Men i vårt datamateriale ser vi tvert imot at svenskene i sykmeldtgruppen har vært mindre på...Les mer
Folkehelse

Levekår i Dovre

Østlandsforskning skal kartlegge Dovringens helse, levevaner, arbeidsforhold, erfaringer med hjelpeapparatet og sosiale relasjoner. Østlandsforskning har fått i oppdrag å gjennomføre en levekårsstudie i Dovre kommune. Alle innbyggere mellom 16 til 79 år vil bli invitert til å delta, og studien vil favne over ulike tema...Les mer
Strategier

Hva er LEAN og hvorfor er LEAN viktig?

Lean er en virksomhetsfilosofi og metodikk som har fått stor oppmerksomhet de senere årene innen industri, service og offentlig virksomhet. Tom Johnstad ved Østlandsforskning har bidratt i denne boken sammen med tre andre forfattere. Boken handler om hva Lean er og hvorfor Lean er viktig....Les mer
Næringsutvikling

Vellykket næringslivsseminar

ØFs årlige næringslivsseminar ble i år arrangert i samarbeid med Sparebanken Hedmark og Høgskolen i Lillehammer på Storhove torsdag 8.november. Seminaret samlet nær 100 deltakere og inneholdt som vanlig veldig gode foredragsholdere fra Norges Bank, denne gang visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad samt Age Bakker fra...Les mer
Kronikk

ØF-forsker med kronikk i GD

Kari Bjerke Batt Rawden har i dag en kronikk i Gudbrandsdølen Dagningen (GD) som handler om musikk, trim og helse. Kronikken kan du lese her.Les mer
Entreprenørskap

Er det sammenheng mellom entreprenørskapsopplæring og elevers akademiske prestasjoner?

Østlandsforsknings nye rapport diskuterer hvilke sammenhenger det er mellom entreprenørskapsopplæring i grunnopplæringen og elevers akademiske prestasjoner og utvikling av entreprenørielle ferdigheter. Handlingsplanen for Entreprenørskap i utdanningen forventer at elever gjennom entreprenørskapsopplæring kan videreutvikle personlige egenskaper og holdninger (generelle entreprenørielle ferdigheter), lære fag og grunnleggende ferdigheter...Les mer