ansatt 0002

 

Regjeringen har oppnevnt et eget «Innlandsutvalg». Utvalget består av medlemmer fra Hedmark og Oppland og det er næringsliv, organisasjoner, kulturliv og kunnskapssektoren som er er representert. Morten Ørbeck i Østlandsforskning er med i dette utvalget.

Utvalgets mandat er å beskrive og vurdere næringsrelevante forhold for næringslivet i Innlandet, kartlegge behov og rammebetingelser for næringslivet på sentrale vekstområder i landsdelen, samt foreslå tiltak som kan styrke næringsutviklingen, lønnsomme arbeidsplasser og verdiskapingen i regionen.

Utvalget skal levere sin innstilling innen 1. juni 2015. Du kan lese mer om utvalget ved å følge denne lenken.