Østlandsforskning (ØF) er et oppdragsbasert samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt med hovedsete i Lillehammer. ØF har også virksomhet i Hamar. Per 1.1.2019 er Østlandsforskning et institutt under Handelshøgskolen i Innlandet- Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet. 

Aksjeselskapet er avviklet.

Høsten 2018 har ØF totalt 18 ansatte, hvorav 15 forskere med høyere grads utdanning innenfor samfunnsvitenskap, humaniora, landbruks- og ingeniørfag. I tillegg har instituttet knyttet til seg 11 forskere som er ansatt på prosjektbasis.

Forskningsmiljøet er tverrfaglig og staben har lang erfaring fra oppdrags- og bidragsforskning.

Oppdragsforskning og bidragsforskning

Østlandsforskning arbeider på ulike prosjekter som spenner fra langsiktige forskningsprosjekter til forskningsbaserte utredninger, evalueringer og rådgivning. Eksempler på langsiktig programforskning finansiert av NFR er Sykefraværsprosjektet 2009-2010, Erasmus+ prosjektet Innovation Clusters for Entrepreneurship Education 2015-2018 og Horizon 2020-prosjektet SIMRA(2016-2019).

I andre prosjekter har ØF en forsknings- og utviklingsrolle, noe som innebærer et nært samarbeid med aktører i prosjektene. Eksempler her er RFF-prosjektet Lekeressurs (2015-2017) og større følgeevalueringer som for eksempel for det nasjonale prosjektet Menn i helse (2016-2018)

I tillegg er en stor del av virksomheten oppdragsbasert. Det betyr at vi konkurrerer om oppdrag som lyses ut av departementer, direktorater, fylkeskommuner, kommuner, næringslivsaktører og organisasjoner.

Strategi

Instituttet har valgt tre faglige satsingsområder:

Last ned dokumentet Strategisk utvikling av Østlandsforskning AS mot 2020.

Østlandsforskning er dessuten nøkkelpartner i Kunnskapsverket- Nasjonalt kunnskapssenter for kulturelle næringer, i Senter for reiselivsforskningVRI Innlandet og i Fjell-Forsk-Nett.

Historie

Østlandsforskning ble etablert i 1984 og fram til 2011 drevet i regi av Stiftelsen Østlandsforskning. Da overtok Østlandsforskning AS forskningsvirksomheten.

Les om Østlandsforsknings historien 1984-2009 her (PDF)

Aksjonærene i Østlandsforskning AS var Stiftelsen Østlandsforskning, Hedmark fylkeskommune, Oppland fylkeskommune, Høgskolen i Innlandet og SpareBank 1 Østlandet.

Selskapets formål er å organisere, drive og formidle forskning, utrednings- og utviklingsarbeid. Selskapet skal i sin virksomhet drive forskning med høy relevans for aktuelle brukergrupper og med kvalitet som normalt stilles til anvendt forskning.

I september 2018 besluttet kongen i statsråd at virksomheten kan overføres til Høgskolen i Innlandet per 1.1.2019. Les mer om det her.

 Årsberetninger (1999-2017) kan her lastes ned i pdf-format 

Kontakt: 

Instituttleder Tonje Lauritzen, tlf 41211836