Evalueringsstøtte

Virker lederopplæringen slik vi tenkte? Har det forebyggende arbeidet effekt? Nådde vi målene for omorganiseringen? Vi hjelper dere med å evaluere tiltakene og prosjektene.

Alle virksomheter har behov for å lære av erfaringer for å forbedre tjenester og produkter. Egenevalueringer innebærer at virksomheter selv gjennomfører evaluering av et tiltak eller prosjekt. Østlandsforskning tilbyr hjelp til å utforme, gjennomføre og kvalitetssikre slike evalueringer.

Vår evalueringsstøtte er forskningsbasert og utarbeidet på bakgrunn av lang erfaring med ulike evalueringsoppdrag.

Vi tilbyr faglige utviklingsverksteder og veiledning underveis:

  • Kom i gang! Utviklingsverksted for oppstart og planlegging av evalueringsarbeidet: Innføring i evalueringsarbeid og avklaring av spørsmålene; hva skal evalueres, hvem skal delta i evalueringen, hvordan skal evalueringen gjennomføres og hva skal evalueringen brukes til?
  • Veiledning underveis: Hjelp til utarbeiding og kvalitetssikring av utkast til spørreskjema, intervjuguider, loggføringsspørsmål el.a. Hjelp til analyse og presentasjon av innsamlet datamateriale.
  • Hva nå? Utviklingsverksted for å implementere og lære av resultater: Innføring i organisasjonslæring og hjelp til å lage en plan for hvordan evalueringsresultatene kan brukes i det videre arbeidet i virksomheten.

«Vi har fått gode verktøy for å systematisere våre tanker, og vi har fått god faglig veiledning som gjør oss bedre rustet til å strukturere evalueringer og tydeliggjøre mål og evalueringskriterier.» (Frode Kvittem, kommunalsjef Verdal Kommune om ‘Evaluering av Forebyggende tiltak i Verdal’).

Utviklingsverkstedene arrangeres som halv- eller heldagsseminarer hvor dere arbeider med utvalgte problemstillinger for evalueringen, under ledelse av to forskere.  Veiledning underveis gis i form av dialog med oppdragsgiver per telefon, skype og e-post.

Evalueringsstøtten tilbys som en helhetlig pakke, men det er også muligheter for å kjøpe tjenester enkeltvis.

Er du interessert i mer informasjon om hva evalueringsstøtte kan bidra med for din virksomhet – ta kontakt med Tonje Lauritzen.