Dette er Østlandsforskning i 2023

Østlandsforskning leverer kunnskap av høy faglig kvalitet og som er relevant for samarbeidspartnere og samfunnet. Vi er et samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt under Høgskolen i Innlandet og tilbyr forskning og kunnskapsbaserte utredninger og evalueringer innen flere fagområder. Våre forskningsområder er: Regional utvikling i distriktsområder  Mangfold, likestilling og inkludering  Tjenesteinnovasjon i privat og offentlig sektor  Vi er fleksible,… Les mer »

Våre metoder

Østlandsforsknings kjernevirksomhet er forskning og analyse. Vår kjerneverdi er å levere kunnskap med brukerrelevans og faglig kvalitet som to likestilte krav.

Vi leverer

Det er en krevende oppgave å hente inn kunnskap om egen organisasjon, et prosjekt, tiltak eller en utviklingsprosess. Østlandsforskning tilbyr bistand til å utforme, gjennomføre og kvalitetssikre egenstyrte evalueringer og kunnskapsinnhenting som er viktig for egen praksis.

Mobil tenketank

Sammensatte utfordringer krever kreativ problemløsning. På oppdrag arrangerer Østlandsforskning tenketanker. Dette kan være knyttet til en utfordring, prosess, plan, beslutning, situasjon, et tiltak og liknende.

Ledige stillinger

Østlandsforskning tilbyr bistand til kunnskapsdrevne endringsprosesser. Bistanden kan bestå i å delta med råd og veiledning underveis (aksjonsforskning) eller å dokumentere aktiviteter og resultater (følgeforskning).