Østlandsforskning skal som regionalt forskningsinstitutt sikre en bred, markedsstyrt oppdragsportefølje som basis, og bidra til å dekke kunnskapsbehov for Innlandets nærings- og samfunnsliv. Instituttet skal utvikle sitt tyngdepunkt mot oppdrags- og bidragsprosjekter innen de prioriterte strategiske satsingene.

Instituttet har valgt tre faglige satsingsområder:

Last ned dokumentet Strategisk utvikling av Østlandsforskning AS mot 2020 (PDF).

Østlandsforskning er dessuten nøkkelpartner i Kompetansesenter for offentlig innovasjon (KOI), i Senter for reiselivsforskning,  og i Fjell-Forsk-Nett.

ØF har samarbeidsavtaler med Høgskolen i InnlandetNINAEURAC i Italia og CRS ved Karlstads Universitet. Instituttet deltar i samarbeidsprosjekter med en rekke andre forskningsinstitusjoner.  ØF mottar basisbevilgning fra Norges forskningsråd, og denne har siden 1986 vært supplert med fylkeskommunale kompetanse- og utviklingstilskudd for å ivareta regionale interesser i instituttets faglige satsinger, kompetanseutvikling og formidlingsvirksomhet.