Østlandsforskning er Høgskolen i Innlandets regionalt forskningsinstitutt og skal sikre en bred, markedsstyrt oppdragsportefølje som basis. Østlandsforskning skal bidra til å dekke kunnskapsbehov for Innlandets nærings- og samfunnsliv. Instituttet skal utvikle sitt tyngdepunkt mot oppdrags- og bidragsprosjekter innen de prioriterte strategiske satsingene.

Instituttet har som faglige satsingsområder:

Østlandsforskning er dessuten nøkkelpartner i Kompetansesenter for offentlig innovasjon (KOI), i Senter for reiselivsforskning,  og i Fjell-Forsk-Nett.

Vi har samarbeidsavtaler med NINAEURAC i Italia, CRS ved Karlstads Universitet. Instituttet har siden 2014 vært aktiv i det europeiske fjellnettverket Euromontana og det europeiske fjellforskningsnettverket NEMOR. Vi deltar i samarbeidsprosjekter med en rekke andre nasjonale og internasjonale forskningsinstitusjoner.