Østlandsforskning har siden 1984 vært en kunnskapsleverandør for regional utvikling i Innlandet. Regional utvikling fokuserer på samfunnsutvikling, innovasjoner og verdiskaping i en regional kontekst. Forskningsfeltet er i utgangspunktet bredt anlagt og studerer mange ulike tema. Kunnskapen skal blant annet bidra til økt forståelse om sammenhenger mellom politikk, virkemidler og verdiskaping, utnyttelse av naturressurser og regionens komparative fortrinn.

I starten av 2022 jobber vi for eksempel disse prosjekter: