I 2018 jobber vi med etableringen av Senter for Entreprenørskap i Grunnopplæringen (SEG). Det er bevilget 10 millioner på statsbudsjettet for å ta tak i dette sammen med Høgskolen i Innlandet.

SEG skal utvikle forskningsbasert kunnskap som kan forbedre kvaliteten og øke omfanget på entreprenørskap i grunnskole og videregående opplæring.

 

Dette er teamet som forsker på entreprenørskap:

Forskerne som jobber med entreprenørskapsopplæring

Vegard Johansen (fagansvarlig)

Trude Hella Eide

Vigdis Mathisen Olsvik

Mona Stokke

Kristine Lundhaug

Asbjørn Kårstein

 

Her samles artikler og kronikker om Senter for entreprenørskap i grunnopplæringen (SEG):

Entreprenørskapsutdanning er svært utbredt i Oppland og er et viktig tiltak for å fremme en sterkere entreprenørskapskultur blant unge, skriver Vegard Johansen, oktober 2015.

Midler til etableringen av SEG

Interimstyret for SEG etablert

SEGs overordnede mål er å utvikle forskningsbasert kunnskap som kan forbedre skolens innhold og arbeidsmetoder i entreprenørskapsutdanning. Roger Lian i GD, mars 2016. 

Gjennom SEG forplikter vi oss til et langsiktig samarbeid for kunnskapsbasert skoleutvikling sammen med lokalsamfunnene i Oppland, skriver Roger Lian, september 2017.

Statsbudsjettet: 10 mill. til Senter for entreprenørskap i grunnskolen, artikkel i GD, 22.11.2017