En knipe eksempler på nylige mangfolds- og likestillingsprosjekter er:

Mangfold i Forsvaret

Innenfor feltet har vi også i mange år hatt Forsvaret som oppdragsgiver.  Vi har etablert en betydelig kunnskapsbase med bakgrunn i oppdrag for Forsvaret, hvor vi undersøker sammenhengen mellom sosialiserings- og rekrutteringsrutiner og utviklingen av mangfold i organisasjonen. Man kan innta ulike perspektiver på mangfold i organisasjoner, hvor det blant annet skilles mellom det å ha et mangfold og det å bruke et mangfold. Vi er primært opptatt av hvordan organisasjoner tilrettelegger for og tar i bruk det mangfoldet, blant annet hvordan det skapes like muligheter ut fra ulike utgangspunkt. Tilnærmingen er en videreføring og utdyping av tidligere forskning på likestilling i organisasjoner.

Se eksempler på prosjekter vi har gjort for Forsvaret her: