Ny internasjonal forskning viser at samarbeidet skoler og arbeidsmarked har om entreprenørskap er for ubestemt.

Dette rapporterer flertallet av lærere, foreldre og representanter fra næringslivet i det 3-årige forskningsprosjektet Innovation Clusters for Entrepreneurship Education (ICEE). Forskningen er gjort i Belgia, Estland, Latvia, Finland og Italia og viser at det er lite institusjonalisert samarbeid mellom utdanningssystemet og arbeidsmarkedet.

Næringslivsrepresentanter

Flertallet av næringslivsrepresentanter mener at skolene kunne bruke entreprenører og gründere i større grad til å støtte og undervise elevene i entreprenørskapsopplæring. Samtidig innrømmer de at de selv har liten tid til det.

Lærere

Flertallet av lærerne rapporterer at de føler at de har begrenset kompetanse i entreprenørskapsopplæring. De ønsker mer samarbeid med bedrifter, men hever at entreprenører sjelden viser seg tilgjengelige for å hjelpe dem.

Både lærere og mentorer fra næringslivet understreker at de synes entreprenørskapsopplæring er viktig. Men for å forbedre kvaliteten på undervisningen må samarbeidet bli bedre, mener alle. Begge sider har mye å tilby hverandre!

Her legges det ukentlig ut nye funn fra prosjektet. Dette er den tredje artikkel i serien.

Read the English version of this article here. 

English contact details