Gjennom årene har det blitt gjennomført mange undersøkelser knyttet til enkeltområder, og selv om disse først og fremst må tolkes i sin lokale kontakt, har vi etter hvert fått god forståelse for  hvorfor de etableres der de gjør, og hvilke motiver driver lokalisering.  Formålet med såkalte  «hyttebruksundersøkelser» har ofte vært å dokumentere «hvor mye hyttene betyr for det enkelte lokalsamfunnet», hva fritidsboligbrukerne bruker av penger og tilbud.  Slike undersøkelser er imidlertid sjelden egnet til å overføre resultater til andre områder. Omfanget av lokalt handelstilbud, tilgjengelighet til dette og aktivitetstilbud er særegent og varierer fra sted til sted. Brukerundersøkelser kan ha lokal verdi for å sikre legitimitet og lokal kunnskap for utvikling av fritidsboliger, men er mindre egnet til systematisk å bygge opp mer generell kunnskap.

Eksempler på undersøkelser

En av de første hytteundersøkelsene ble gjennomført som del av et stort og omfattende pilotprosjekt for kommunal reiselivsplanlegging i Hol kommune, finansiert av Samferdselsdepartementet og utført av Østlandsforskning. Hytteundersøkelsen relaterer seg tidsmessig til 12 måneder i perioden 1983/84, og har dannet mønster for hvordan denne typen undersøkelser har vært gjennomført senere. Allerede der advares mot å overføre resultater til andre områder. Selv om det, som vist nedenfor, etter den tid er gjennomført mange enkeltstående undersøkelser, er det bare gjort et par mer landsomfattende undersøkelser. Disse likevel stort sett presentert som gjennomsnittstall uten relasjoner til forskjeller mellom lokale kontekster.

Norsk Turistutvikling har gjennomført en del fritidsboligundersøkselser relatert til reiselivet generelt, for eksempel i Gausdal, Lillehammer, Øyer og Ringsaker i 2010, i Midt-Gudbrandsdalen i 2012 og på Skeikampen 2014.

Videre er det mange undersøkelser foretatt av Østlandsforskning, for eksempel en serie på Sjusjøen i 1992, 2004, 2011 og 2017. Det ble også gjort undersøkelser  i Rollag i 2018 og i Sirdal i 2017 på Savalen.

I tillegg finnes andre aktører som har foretatt lokale undersøkelser slik som Fritidsboligundersøkelse Tinn kommune 2020 fra Visit Rukan.

Eiendom Norge og Oppdal har i 2020 sett på hvem som eier fjellhyttene.  Et annet eksempel er Hytteundersøkselsen i Oppdal 2015.

SIST OPPDATERT 01.06.21

Bildet viser en samling av rapporter som oppsummerer funn fra hytteundersøkselser

Et utvalg av hytteundersøkselser som er gjort de siste 40 år.