Rapporten belyser betydningen av fritidsboliger og turisme I Sirdal kommune. Undersøkelsen bygger på tilgjengelig statistikk og intervjuer med nøkkelpersonell i kommuneadministrasjonen og det private næringsliv.

Bestill rapport

Betydningen av turistnæringen/fritidsboligutbyggingen for Sirdal kommune | (rapportnr. 201703)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X