Prosessledelse

Østlandsforskning tilbyr bistand til kunnskapsdrevne endringsprosesser. Prosesskompetanse innebærer å fasilitere sosiale (endrings)prosesser på mikro-nivå (i veiledning, coaching, møter, grupper, konferanser, seminarer etc). Det forutsetter kunnskap om metoder og verktøy, og evne til å anvende disse i dialog med brukere/oppdragsgivere. Det er mange sammenhenger hvor det er behov for en prosessleder. Eksempler kan være:

  •       Seminarer hvor for ulike aktører skal komme fram til felles forståelser, identifisere noen felles behov eller ønsker, eller der deltakerne skal motiveres for felles handling.
  •       Møter – både interne og eksterne – hvor en ønsker å sikre framdrift og dynamikk i møtet.
  •       Implementering av tiltak, eller innføring av nye rutiner, hvor det er behov for å strukturere prosessen.
  •       Kreative prosesser hvor en har behov for å utvikle nye ideer, tjenester og produkter – og hvor en trenger å ha fokus på både prosess og produkt.

Er du interessert i mer informasjon om hva prosessledelse, ta kontakt med XX