Prosjektet International Cluster for Entrepreneurship Education (ICEE) analyserer pådrivere og barrierer knyttet til å nå det europeiske målet om at alle elever gjennomfører et praktisk entreprenørskapsprosjekt før de forlater grunnopplæringen (Entrepreneurship 2020 Action Plan).

Det viser seg at manglende tilrettelegging fra myndighetene anses som en av de sentrale hindringene for å nå målet.

Entreprenørskap i skole

Østlandsforskning har de siste årene gjennomført spørreundersøkelser blant 12000 elever, lærere, foreldre og folk fra næringslivet ved 25 skoler i Belgia, Estland, Finland, Italia og Latvia. I tillegg er det gjort til sammen 150 dybdeintervjuer av de samme gruppene over en toårsperiode.

Samtidig som stadig flere europeiske land har utviklet egne nasjonale strategier for entreprenørskapsutdanning, og man i de siste tiårene har sett en stor økning i utbredelsen av entreprenørskapsutdanning, så er det utfordringer med å gi enda flere unge mennesker muligheten til å delta i praktiske entreprenørskapsprosjekter.

Mangel på støtte

I noen land, som Estland og Latvia, oppleves mangel på støtte fra nasjonale utdanningsmyndigheter som særlig viktig. Mangel på gode utdanningsmuligheter for lærere er ansett som særlig viktig i Estland og Finland. Mens mangel på støtte fra lokalsamfunnet ble framhevet som viktige hindringer i Finland og Italia.

Det var i alt 5000 lærere, foreldre og personer fra næringslivet som deltok i undersøkelsene og besvarte spørsmål om hindringer og pådrivere. Det var også forskjeller mellom disse gruppene på hva de fremhevet: Mens lærere og foreldre opplever at skoleledelsen er positive til entreprenørskap og en pådriver, var forretningsmenn mer kritiske til skolelederes innsats.

Her legges det regelmessig ut nye funn fra prosjektet. Dette er den åttende artikkel i serien. 

Read the English version of this article here. 

English contact details