«Fritidsboligen og innlandssamfunnet- en kunnskapsstatus» er en oppsummering av kunnskap omkring fritidsboliger fra et forskningsmessig og praktisk ståsted.  Målet har vært å finne ut: Hva finnes det av forskning og hva vet vi lite om? Oversikten har kommet i stand gjennom et systematisk søk i akademisk litteratur og nordisk ‘grå’ litteratur i perioden 2007-2020. Prosjektet er et samarbeid mellom Østlandsforskning og Innlandet Fylkeskommune.

Klikk her eller på bildet for å se selve hefte (klikk deretter på ‘presentasjons modus’ øverst til venstre) PUBLISERT JUNI 2021, OPPDATERT MAI 2022

Bakenforliggende tekster som utfyller innholdet i heftet finner du under disse lenkene eller i menyen under Forskningsområder–> Regional utvikling i fjellområdener

Historisk perspektiv

Tradisjoner og trekk i samfunnet som påvirket hyttekulturen

Fra hytte til fritidsbolig i fjellområdene

Fritidsboliger- hvor, hvor mange og hvordan bygges de?

Fritidsboliger: antall og utvikling

Bygging i felt og avstand til tettsteder

Fritidsboliger og bærekraft

Dilemmaer rundt fritidsboliger og bærekraft

Fritidsboliger og naturingrep

Fritidsboligers miljøavtrykk

Kunnskapsbehov rundt bærekraft og fritidsboliger

Fritidsboliger og politikk

Nasjonal og regional politikk

Lokale retningslinjer, skatter og avgifter

Fritidsboliger og planlegging

Planlegging

Konflikter rundt fritidsboliger, planlegging, og arealbruk 

Planlegging, fritidsboliger og ressurskamp

Økonomiske effekter av fritidsboliger

Økonomiske effekter av fritidsboliger

Kommunaløkonomiske virkninger

Lokaløkonomiske virkninger

Fritidsboliger som motor i stedsutvikling?

Brukere av fritidsboliger

Fritidsboliger og deres beboere

Når bruker vi hytta?

Fritidsbeboere og lokalsamfunnet

Eksempler på hytteundersøkelser

Oppsummering og kunnskapsbehov

Oppsummering og kunnskapshull

Metoden og referanser

Metoden i prosjektet Kunnskapsstatus fritidsboliger i Innlandet

Referanser

SIST OPPDATERT 08.11.21