Elever som følger spesialundervisning har stor nytte av å delta i Ungdomsbedrift. Det viser de foreløpige resultater av en studie om entreprenørskapsutdanning fra fem europeiske land.

Det 3-årige utdanningseksperimentet  Innovation Clusters for Entrepreneurship Education (ICEE) måler effekten av Ungdomsbedrift på forskjellige områder. I eksperimentet skiller man mellom elever som deltar 100 timer eller mer, mindre enn 100 timer og ikke i det hele tatt. De første resultatene viser at elever med spesiale behov som deltar i Ungdomsbedrift har mer selvtillit, opplever at de er flinkere til å løse problemer, og skårer høyere på motivasjon enn elever med særlige behov og som ikke deltok i Ungdomsbedrift. 

Spesialundervisning

Ungdomsbedrift tilbys i 40 land for ungdom mellom 14-19 år. I Norge kan de som er mellom 17-19 år delta i Ungdomsbedrift (videregående skole) og de mellom 14-16 år kan delta i Elevbedrift (ungdomsskole).

En tidligere studie fra Norge vurderte om elevbedrift var en god arbeidsform for å fremme arbeidsprestasjoner blant elever som mottok spesialundervisning. Denne studien viste at elevene med særlige behov og elevbedrift hadde bedre karakterer i Norsk skriftlig og Matematikk enn elever med særlige behov som ikke deltok i elevbedrift.

Bilde: JA Europe

Elevene er positive

Både i Norge og andre europeiske land brukes mye ressurser på spesialundervisning, men tidligere studier viser at innsatsen ikke alltid har forventet effekt. Ungdomsbedrift og elevbedrift omfatter praktiske læringssituasjoner, bedriftene består av elever med og uten spesiale behov som samarbeider tett, og lærerne skal følge opp gruppene som veiledere. Ikke minst så rapporterer det store flertall av elever med særlige behov at de er fornøyde med denne arbeidsformen.

Her legges det regelmessig ut nye funn fra prosjektet. Dette er den niende artikkel i serien. Tidligere artikler finner du her.

Read the English version of this article here. 

English contact details