Aleksander Bern

Aleksander Bern er samfunnsgeograf med doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Hans avhandlingen handlet om arkitektkonkurranser og hvilke funksjoner og hvilen nytte de kan ha i planlegging. Den ser på hva arkitekturkonkurransene gjør med mulighet for medvirkning og hvordan de brukes i politiske prosesser. Bern er også spesialist på geografiske informasjonssystemer innen samfunnsforskning. Han har mye erfaring med kompliserte datasett, som for eksempel matrikkeldata, og har tidligere jobbet som matrikkelfører og innen kommuneplanlegging. Forskningsinteresser er by- og regional utvikling og planlegging, demokrati og deltakelse, digitalisering og sosial bærekraft. Bern jobber på Hamarkontoret.

Publikasjoner

Aleksander Bern har 5 publikasjoner på ostforsk.no.