Effektene av entreprenørskapsprogrammer i skolene viser seg å være særlig gode for jenter.

Ifølge en norsk studie kan dette være et resultat av et spesielt pedagogisk fokus på kvinnelig entreprenørskap, og forskere vil nå fortsette å undersøke kjønnsperspektivet i det store europeiske forskningsprosjektet Innovation Clusters for Entrepreneurship Education (ICEE).

Måler virkningene

Østlandsforskning har det siste året gjennomført spørreundersøkelser og dybdeintervjuer ved 25 skoler i Belgia, Estland, Finland, Italia og Latvia. ICEE måler virkningene av Ungdomsbedrift, eller Company Program som det heter i Europa, på studenter i alderen 15-19 år i disse fem europeiske landene.

De første forskningsfunnene viser at Company Program har gitt mange ungdommer de ferdighetene som trengs for å starte sin egen bedrift. Entreprenørskap i skolen øker andelen ungdommer som kan tenke seg å bli gründere eller selvstendig næringsdrivende.  Norsk forskning viser at effektene er særlig store for jenter.

Kan tenke seg å starte for seg selv

I Norge fant forskerne at Ungdomsbedrift gir ungdommer en positiv opplevelse av hvordan det er å være selvstendig næringsdrivende. Særlig jenter rapporterte at de kunne tenke seg å starte for seg selv. I tillegg viste det seg at Ungdomsbedrift hadde en positiv innvirkning på oppfatningen av at man har evnene til å etablere en virksomhet, på karrierepreferanser og på sannsynligheten for at ungdommene senere kommer til å etablere sitt eget selskap. UB styrket jenters selvtillit og tro på at de kunne bli selvstendig næringsdrivende.

ICEE kommer i prosjektets andre fase til å fokusere nærmere på hvordan situasjonen er for jenter i de fem landene.

Dette er den sjette artikkel i en serie som presenterer de første funn fra ICEE. Samlede tidligere artikler finner du her

Read the English version of this article here.

English contact details