Nesten 7000 elever, lærere, foreldre og næringslivsfolk fra fem land har svart på en spørreundersøkelse i forbindelse med EU-prosjektet ‘Innovation Cluster for Entrepreneurship Education’ (ICEE ). Svarprosentene i både elevundersøkelsen og lærerundersøkelsen er på over 90 prosent.

ICEE er et utdanningseksperiment som gjennomføres i 25 skoler i Belgia, Estland, Finland, Italia og Latvia. Målet er å analysere hvordan man effektivt kan øke andelen elever som deltar i ungdomsbedrifter (UB), og hvilke effekter slike bedrifter kan ha for elevene, for skolen og for samfunnet. I høstens datainnsamling deltar rundt 3700 elever, 2000 foreldre, 800 lærere og 400 næringslivsfolk.

– ICEE er et unikt prosjekt innen feltet entreprenørskapsutdanning. De siste to månedene har rundt sytti personer gjort en kjempejobb med å få elever og voksne til å besvare fire spørreskjemaer. Vi er strålende fornøyd med at så mange er med i prosjektet, sier Vegard Johansen som leder forskningsarbeidet.

Datainnsamlingen har vært planlagt i et halvt års tid og er organisert av Østlandsforskning. I vår ble engelske versjoner av spørreskjemaene utviklet, og før sommeren ble de oversatt til seks språk. Den elektroniske innsamlingen startet i september. Her har to kontaktpersoner ved hver skole hatt ansvar for at så mange som mulig har besvart skjemaene. Også de nasjonale Junior Achievement organisasjoner og utdanningsdepartementene i de fem landene har støttet innsamlingen.

I prosjektet er det 20 skoler som gjennomfører Ungdomsbedrift, der elevene starter, driver og avvikler sin egen bedrift gjennom et skoleår. Fem skoler i ICEE gjennomfører ikke Ungdomsbedrift (UB).

-Testgruppen vår er de som deltar i UB, mens vi har to kontrollgrupper som ikke deltar i Ungdomsbedrift. Den ene kontrollgruppe er tilknyttet skolen som tilbyr UB, den andre kontrollgruppe er tilknyttet en annen skole, sier Johansen. Dette er for å kunne analysere effektene av entrprenørskapsopplæring.

Forskerne er nå snart i mål med pre-testen, dvs. datainnsamlingen som blir gjort før Ungdomsbedrift-prosjektene på skolene begynner. Ved skoleårets slutt skal Østlandsforskning gjennomføre en post-test, altså datainnsamling som blir gjort når Ungdomsbedrift-prosjektene er over. Det er de samme elevene, lærerne, foreldrene og næringslivsfolkene som besvarer de to testene, og dermed kan man måle deres utvikling. I skoleåret 2016-2017 vil det bli ny datainnsamling på samme måte.

– I løpet av våren skal vi også besøke en skole i hvert land, og da skal vi gjennomføre intervjuer med både elever, lærere, skoleledere, myndigheter, foreldre og frivillige fra næringslivet. Dette vil være nyttig for å få vite mer om læreprosessen i Ungdomsbedrift.