De fleste foreldre er positive til Ungdomsbedrift som arbeidsform. Men de ønsker mer kunnskap og å bli mer involverte når barna deltar i Ungdomsbedrift.

I det 3-årige utdanningseksperimentet  Innovation Clusters for Entrepreneurship Education (ICEE) ble 3500 foreldre spurt om deres syn på entreprenørskapsutdanning generelt og Ungdomsbedrift spesielt. Selv om kun et fåtall av foreldre er aktivt involvert i barnas Ungdomsbedrift, sier flertallet av de spurte at de har en positiv holdning til entreprenørskapsutdanning. Det er særlig praktisk-teoretiske prosjekter som Ungdomsbedrift som foreldre liker godt og ønsker mer av.

Bilde: JA Europe

Positiv til praktisk

Samtidig føler mange foreldre seg lite informert om læringsprosessen og, etter deres mening, manglende individuell vurdering. Foreldrene oppfatter at det er myndighetene som er utfordringen når det kommer an på å øke denne typen pedagogikk i klasserommet.

I gruppeintervjuer, gjennomført i fem land i Europa, bekreftet foreldrene at de var veldig forn

øyde med den praktiske og ikke-teoretiske læringsmetoden. Men de sier at de trenger mer informasjon og kunnskap om Ungdomsbedrift og den pedagogiske forankringen. Når de vet mer, kan de bli mer involverte og fungere som en positiv ressurs for barnas bedrifter.

Her legges det regelmessig ut nye funn fra prosjektet. Dette er den tiende artikkel i serien. Tidligere artikler finner du her.

Read the English version of this article here. 

English contact details