Elever som har hatt entreprenørskap som for eksempel Ungdomsbedrift på skolen, er mer interesserte i å bli gründere, viser ny internasjonal forskning.

En spørreundersøkelse under 7000 elever i fem europeiske land bekrefter: hvis man vil stimulere gründervirksomhet er det lurt å tilby Ungdomsbedrift i skolen.

Elever som har entreprenørskap 100 timer eller mer (LENKE) sier de mener at de har fått gode forretningsevner (business skills), at de vet hvordan de skal drive en bedrift og at de ønsker å bli selvstendig næringsdrivende.

Spørreundersøkelsen er gjort i Belgia, Latvia, Finland, Italia og Estonia i forbindelse med det treårige prosjektet Innovation Clusters for Entrepreneurship Education (ICEE).

Hvordan det fungerer

I Ungdomsbedrift, eller Company Programme som det heter i Europa, starter elever en bedrift med hjelp av lærere og næringslivsrepresentanter. Elevbedriften skal drives så ordentlig som mulig: i løpet av et skoleår skal elevene selge aksjer, ha ansatte med forskjellige roller, produsere, markedsføre og selge produkter eller tjenester, føre regnskap, holde generalforsamling og til slutt avvikle bedriften.

Fremme entreprenørskap

Det finnes bred enighet om at å fremme entreprenørskap blant ungdom er et viktig virkemiddel for å stimulere økonomisk utvikling og for å skape arbeidsplasser. Opplæring i entreprenørskap kan hjelpe ungdommer til å utvikle en positiv holdning mot entreprenørskap og bedriftsetablering i regi av skolen, er ansett som en effektiv måte å få erfaring på.

Tidligere, mindre omfattende studier enn ICEE, viser at bedriftsetablering stimulerer ønsket om å bli gründer, men få langsiktige studier oppdager en positiv sammenheng mellom deltakelse i Ungdomsbedrift og senere oppstartaktivitet.

Her legges det ukentlig ut nye funn fra prosjektet. Dette er den femte artikkel i serien. 

English contact details