I dette empiriske notatet er fokus på fylkeskommunens rolle i Program for folkehelsearbeid i kommunene i tidligere Oppland, nå Innlandet fylkeskommune. Det presenteres funn fra en statusgjennomgang med formål om å bidra til økt kunnskap om fylkeskommunens utøvelse av rollen som understøtter for folkehelseprogramarbeid generelt, og spesielt relatert til målsetningene for tidligere Opplands programarbeid.

Studien viser at Innlandet fylkeskommune er godt på vei mot måloppnåelse innenfor flere av de fire delmålene for programarbeidet, og at fylkeskommunens grep både som inspirator, organisator og koordinator har bidratt positivt til dette. Fylkeskommunens hovedgrep knyttet til understøttelse av kommunene i det lokale programarbeidet vurderes som i all hovedsak relevante.

Bestill rapport

De er flinke til å støtte opp – Om fylkeskommunens rolle i program for folkehelsearbeid i kommunene i tidligere Oppland fylke | (rapportnr. 202325)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  X