Kristine Lundhaug

Kristine Lundhaug er sosiolog. Hun har for tiden permisjon fra Østlandsforskning for å være stipendiat ved Senter for omsorgsforskning, NTNU Gjøvik. Lundhaug har tatt utdanningen sin fra NTNU, University of California, Berkeley og Universitetet i Nordland, med fagene familiesosiologi og religionssosiologi i fagkretsen. Hun har tidligere jobbet som vitenskapelig assistent der hun har gjennomført en innholdsanalyse og jobbet på prosjektet «Levekår og livskvalitet i Nordland».  Kristine Lundhaug har opparbeidet seg kompetanse i bruk av kvantitativ metode og metodetriangulering gjennom mastergraden og gjennom ulike prosjekter som vitenskapelig assistent. Hun ble ansatt i Østlandsforskning november 2014.

Publikasjoner

Kristine Lundhaug har 6 publikasjoner på ostforsk.no.

Kartlegging UH-institusjonenes organisering for digitalisering av utdanningen

Notatet omhandler kartlegging av UH-institusjonenes organisering for digitalisering av utdanningen. Grunnlaget for notatet er en spørreundersøkelse angående organisering av støttefunksjoner for digitalisering av utdanningen. Undersøkelsen er rettet mot institusjonsnivået, fakultetsnivået/fagavdelingsnivået og ledelse av støttetjenester ved...