Rapporten analyser hvordan kommuner preget av stagnasjon eller nedgang i befolkning og sysselsetting på 2000-tallet håndterer dette, særlig hvordan planlegging brukes og kan brukes i den sammenheng. Det gis en oversikt over disse kommunene på landsbasis og det er en nærmere gjennomgang av fire casekommuner; Aurland, Hattfjelldal, Måsøy og Rindal. Hovedgrepet for å håndtere stagnasjon eller nedgang bør være en kombinasjon av at kommunene i større grad blir koblet til vekstregionene. Det kan skje ved bedre kommunikasjoner. Den andre tilnærmingen er en langsiktig og strategisk satsing på egne ressurser og fortrinn, og kobling til næringer som vokser. Det bør tilbys varierte typer boliger og eiendomsformer og en bør ha et spesielt fokus på arbeidsinnvandrere samt utvikling av helårsarbeidsplasser. Planlegging bør bli et virkemiddel. Særlig kommuneplanens samfunnsdel for å utvikle den strategiske satsingen og holde fast på de langsiktige mål. Veiledningsapparatet rundt dette bør styrkes. Ordningen med regionale utviklingsmidler og omstillingskommuner bør beholdes og styrkes.

Bestill rapport

Kommuners håndtering av stagnasjon eller nedgang i befolkning og sysselsetting | (rapportnr. 201606)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 260,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X