Våre metoder

Østlandsforskning leverer kunnskap av høy faglig kvalitet og som er relevant for samarbeidspartnere og samfunnet.

Vi har eksperter på både kvantitative og kvalitative metoder.

HER kommer mer tekst om metode (april 2023)