Forskning og analyse

Østlandsforsknings kjernevirksomhet er forskning og analyse. Vi leverer kunnskap av høy faglig kvalitet og som er relevant for oppdragsgiveren og samfunnet.

 

 «Krigsskolen har alltid vært svært fornøyd med rapportene vi får fra Østlandsforskning. Grunnen er at dere både «tør» å gå inn i de profesjonsmessige utfordringer samtidig som dere fra et pedagogisk og samfunnsvitenskapelig ståsted gjør deres observasjoner og gir tilbakemeldinger som oppleves nyttige for skolen og utdanningen.» (Reidar Skaug, dekan ved Krigsskolen)

Vi har kortvarige prosjekter som går over dager eller uker, og større prosjekter som løper over flere år. Forskningen vår blir brukt av departementer, (fylkes)kommuner og små og store næringsaktører. Prosjektene resulterer  i forskningsrapporter og -notater og i vitenskapelige artikler.

Instituttet har tre faglige hovedområder:

Regional utvikling 

 • Regional økonomi og analyser
 • Kulturnæringer
 • Reiseliv
 • Mobilitet, infrastruktur og samfunnsutvikling
 • Samfunnsutvikling i grenseområder

Utmark og fjell

 • Forvaltningens organisering og struktur
 • Samfunnsutvikling i fjellområder
 • Bioøkonomi, politikk og forvaltning av bioressurser

Velferd

 • Entreprenørskap og ungdom
 • Mangfold i organisasjoner, herunder militærsosiologi
 • Folkehelse
 • Innovasjon i tjenesteyting – privat og offentlig sektor

Er du interessert i å drøfte etablering av et prosjekt med Østlandsforskning, ta kontakt med:

Forsker Merethe Lerfald (regional forskning), instittuttleder Tonje Lauritzen (velferd) eller forsker Tor Arnesen (utmark og fjell).

«Forskerne hadde god oppdrags- og rolleforståelse. De hadde fin balanse mellom faglig bidrag, forskning og interaksjon. De holdt evalueringsseminarer underveis hvor de hadde god dialog. Det ble skrevet underveisrapporter og sluttrapport. De var konstruktive i sin dialog med oppdragsgiver. Opptrådte med tydelig faglig integritet der det var behov for det, og var velvillig til endring underveis. Veldig bra måloppnåelse. Uten ØF ville vi ikke ha oppnådd det vi gjorde, mye takket være den systematikken de brakte med seg» (Prosjektansvarlig Lisbeth Reed, Fritt valg – 10-årssatsing for likestilling på Agder).