Ledelse

Tonje Lauritzen

Instituttleder

Tonje Lauritzen (1975) er sosiolog fra NTNU med fagene historie, samfunnsgeografi og kulturforståelse i fagkretsen. Hun har vært ansatt i Østlandsforskning siden 2007 og er fra...

Administrasjon

Katrin Austnes

Personal og økonomi ansvarlig

Katrin Austnes er utdannet som reiselivskandidat ved Høgskolen i Lillehammer, med påfølgende pedagogikk grunnfag. Hun har lang arbeidserfaring innen hotellbransjen med ulike...

Windy Kester Moe

Kommunikasjonsrådgiver

Windy Kester Moe er utdannet ved Journalisthøgskolen i Utrecht, Nederland og Danmarks journalisthøjskole i Århus. Hun har lang erfaring som reporter for nederlandske og norske...

Forskere

Per Kristian Alnes

Forsker 2

Per Kristian Alnes er utdannet sosialøkonom fra UIO 1994. Han arbeidet i Vegdirektoratet fra 1994-1996 med trafikk- og økonomianalyser. I perioden 1996-2000 arbeidet han i...

Torhild Andersen

Forsker 2

Torhild Andersen er utdannet cand.polit. i samfunnsplanlegging og lokalsamfunnsforskning, fra Universitetet i Tromsø i 1996. Hun har også videreutdanning i veiledning og...

Tor Arnesen

Forsker 1

Tor Arnesen er sivilingeniør med teknisk biokjemi som spesialisering. Han har videre en magistergrad i filosofi. Han har vært ansatt i Østlandsforskning siden 1988. Han har...

Mari Bjerck

Forsker 2

Mari Bjerck har en PhD i Organisation and Management ved Copenhagen Business School med en antropologisk studie av arbeidsbekledning og kvinner i det kjønnsdelte arbeidsmarkedet...

Hans Olav Bråtå

Forsker 1

Hans Olav Bråtå er geograf fra Universitetet i Oslo med biologi, kjemi og statsvitenskap i fagkretsen. Han har vært ansatt i Østlandsforskning siden 2002, og var før det...

Winfried Ellingsen

Forsker 1

Winfried Ellingsen er samfunnsgeograf og jobber som forsker 1 med prosjekter innen Østlandsforsknings satsingsområde regional utvikling i fjellområdene. Ellingsen...

Birgitta Ericsson

Forsker 1

Birgitta Ericsson er forsker 1 ved Østlandsforskning i Lillehammer med lang og variert praksis fra forskning og undervisning. Hun er samfunnsplanlegger med...

Stine Kvamme

Forsker 3

Kvamme har en master i fornybar energi fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås. Hennes masteroppgave het ‘Samspill mellom elektrisitet og fjernvarme : er...

Asbjørn Kårstein

Forsker 2

Asbjørn Kårstein er utdannet ingeniør (høgskolekandidat) fra Gjøvik ingeniørhøgskole (1991), cand.polit. med hovedfag i pedagogikk fra NTNU (1998), og PhD i tverrfaglige...

Merethe Lerfald

Forsker 2

Merethe Lerfald er cand. agric. fra Norges landbrukshøgskole (nå Universitet for miljø og biovitenskap). Hun har vært ansatt som forsker ved Østlandsforskning fra september...

Per Olav Lund

Forsker 2

Per Olav Lund er siviløkonom fra BI med spesialisering innenfor anvendt organisasjon og virksomhetsutvikling, og en master i offentlig ledelse fra Høyskolen i Hedmark. Han...

Iveta Malasevska

Forsker 3

Iveta Malasevska har en PhD i Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor ved Høgskolen i Innlandet. I doktorgradsoppgaven diskuterte hun hvordan skidestinasjoner...

Eivind Merok

Forsker 2

Eivind Merok er historiker og økonom med utdanning fra Universitetet i Oslo og London School of Economics. Merok ble ansatt ved Østlandsforskning i 2013 og arbeider med et...

Vigdis Mathisen Olsvik

Forsker 2

Vigdis Mathisen Olsvik har magistergrad i sosiologi fra Universitetet i Tromsø med tilleggsfagene historie og fransk, samt Ph.D. studier ved Syracuse University, USA og  NTNU,...

Mona Stokke

Forsker 2

Mona Stokke er utdannet cand.paed ved Universitetet i Oslo med spesialiseringen «Undervisning, veiledning og ledelse». Mona Stokkes forskning har i hovedsak vært kvalitativt...

Tilknyttede forskere

Trude Hella Eide

Forsker 2

Trude Hella Eide er forsker 2 ved Østlandsforskning og sosialantropolog fra NTNU med statsvitenskap, historie og religionsvitenskap i fagkretsen. Hun har vært ansatt som forsker...

Kari Emilsen

forsker 1

Kari Emilsen er sosiolog fra NTNU og har lang fartstid på Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) i Trondheim. Til daglig arbeider hun på DMMH som...

Thor Flognfeldt

Forsker 1

Thor Flognfeldt ble utdannet Filosofie Licentiat i Kulturgeografi med økonomisk geografi fra Lunds Universitet i Sverige i 1973. Han arbeidet ved utvalg for Reiselivsforskning...

Atle Hauge

Forsker 1

Atle Hauge er professor i serviceinnovasjon ved Høgskolen i Innlandet og tilknyttet Østlandsforskning på prosjektbasis. Han har et hovedfag i samfunnsgeografi fra Universitetet...

Vegard Johansen

Forsker 1

Vegard Johansen (born 1978) received a PhD in Political Science in 2009. He was appointed Research Professor at the Eastern Norway Research Institute in 2011. Since 2018 he is...

Kristine Lundhaug

Forsker 3

Kristine Lundhaug er sosiolog. Hun har tatt utdanningen sin fra NTNU, University of California, Berkeley og Universitetet i Nordland, med fagene familiesosiologi og...

Kjell Overvåg

Forsker 1

Kjell Overvåg er samfunnsgeograf fra NTNU og Universitetet i Oslo, samt diplomkandidat i reiseliv fra Høgskolen i Lillehammer. Han er professor i reiselivsfag på Høgskolen i...

Maria Røhnebæk

Forsker 2

Maria Røhnebæk er forsker 2 ved Østlandsforskning. I tillegg er hun postdoktor på Høgskolen i Innlandet. Røhnebæk har hovedfag i sosialantroplogi og PhD i Teknologi,...

Olav Spilling

Forsker 1

Olav R. Spilling er ansatt i II-stilling som forsker 1 i Østlandsforskning. Han er nå formelt pensjonist. Han har tidligere vært ansatt som forsker 1 ved NIFU – Nordisk...

Bjørnar Sæther

Forsker 1

Bjørnar Sæther er professor i økonomisk geografi ved Universitetet i Oslo og har en bistilling i Østlandsforskning. Hans ekspertise i økonomisk geografi legger vekt på...