Ledelse

Tonje Lauritzen

Instituttleder

Tonje Lauritzen (1975) er sosiolog fra NTNU med fagene historie, samfunnsgeografi og kulturforståelse i fagkretsen. Hun har vært ansatt i Østlandsforskning siden 2007 og er fra...

Administrasjon

Katrin Austnes

Personal og økonomi ansvarlig

Katrin Austnes er prosjektøkonom. Austnes er utdannet som reiselivskandidat ved Høgskolen i Lillehammer, med påfølgende pedagogikk grunnfag. Hun har lang arbeidserfaring innen...

Windy Kester Moe

Kommunikasjonsrådgiver

Windy Kester Moe jobber med utvikling av Østlandsforsknings nettside, sosiale medier og forskningsformidling. I tillegg bistår hun forskere med formidling av resultatene fra...

Forskere

Deniz Akin

Deniz Akin ble ansatt i Østlandsforskning i august 2021. Hun har en M.Phil i Gender and Development, Universitetet i Bergen og en...

Per Kristian Alnes

Per Kristian Alnes arbeider i hovedsak med regional næringsutvikling og økonomi. Han er prosjektleder i Norges Banks regionale nettverk - Innlandet. Per 1.1.2020 er han...

Tor Arnesen

Tor Arnesen forskning inkluderer studier av utvikling i og forvaltning av utmarksressurser, særlig med vekt på rekreasjon og fritidsboliger og mer generelt på vern og bruk av...

Aleksander Bern

Aleksander Bern er samfunnsgeograf med doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Hans avhandlingen handlet om arkitektkonkurranser og hvilke funksjoner og hvilen nytte de kan ha i...

Veronica Blumenthal

Veronica Blumenthal ble ansatt som forsker ved Østlandsforskning i 2020 og jobber med prosjekter innen reiseliv, regional utvikling, kultur og bærekraft. Blumenthal ferdigstilte...

Jim Broch Skarli

Jim Broch Skarli er ansatt siden november 2021. Han er statsviter fra Universitetet i Oslo, med fagene offentlig rett og psykologi, med videreutdanning i prosjektledelse fra...

Janne Bromseth

Janne Bromseth har en doktorgrad i tverrfaglige kulturstudier fra NTNU med kjønnsforskning som hovedfelt. Hun har i mange år forsket og undervist ved kjønnsforskningsenheten...

Hans Olav Bråtå

Hans Olav Bråtå er geograf fra Universitetet i Oslo med biologi, kjemi og statsvitenskap i fagkretsen. Han har vært ansatt i Østlandsforskning siden 2002, og var før det...

Birgitta Ericsson

Birgitta Ericsson er forsker 1 ved Østlandsforskning i Lillehammer med lang og variert praksis fra forskning og undervisning. Hun er samfunnsplanlegger med...

Lisa Knatterud Wold

Lisa Knatterud Wold har vært ansatt i Østlandsforskning siden august 2021. Hun har erfaring med analyse- og utredningsarbeid fra både offentlig og privat sektor. Hun har...

Asbjørn Kårstein

Asbjørn Kårstein jobber med prosjekter innenfor entreprenørskap i utdanning. Kårstein er utdannet ingeniør (høgskolekandidat) fra Gjøvik ingeniørhøgskole (1991),...

Merethe Lerfald

Merethe Lerfald er cand. agric. fra Norges landbrukshøgskole (nå Universitet for miljø og biovitenskap). Hun har vært ansatt som forsker ved Østlandsforskning fra september...

Per Olav Lund

Per Olav Lund arbeider mest med økonomiske analyser av privat og offentlig sektor. Han inngår i teamet som arbeider med Norges Banks regionale nettverk. Her intervjues private...

Kristine Lundhaug

Kristine Lundhaug er sosiolog. Hun har for tiden permisjon fra Østlandsforskning for å være stipendiat ved Senter for omsorgsforskning, NTNU Gjøvik. Lundhaug har tatt...

Iveta Malasevska

Iveta Malasevska har en PhD i Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor ved Høgskolen i Innlandet. I doktorgradsoppgaven diskuterte hun hvordan skidestinasjoner...

Hjalti Nielsen

Hjalti har doktorgrad i sosial og økonomisk geografi fra Lunds Universitet. I sin doktorgradsforskning studerte han hvordan kunnskapsintensive bedrifter på landsbygda...

Mona Stokke

Mona Stokke er utdannet cand.paed ved Universitetet i Oslo med spesialiseringen «Undervisning, veiledning og ledelse». Mona Stokkes forskning har i hovedsak vært kvalitativt...

Line Marie Tholstrup

Line Tholstrup ble ansatt i Østlandsforskning i august 2021. Hun har en mastergrad i samfunnsgeografi fra NTNU, og har over 10 års erfaring fra samfunnsplanlegging i kommunal...

Nora Warhuus Samuelsen

Nora Warhuus Samuelsen ble ansatt i Østlandsforskning sommeren 2020. Hun har en mastergrad i folkehelsevitenskap fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås....

Ingen ansatte funnet