Instituttleder Tonje Lauritzen, telefon 41211836
E-fakturaadresse:  e-faktura 9908:918108467
kostnadsted: 6600
Høgskolen i Innlandet, send til Fakturamottak@inn.no 
Organisasjonsnummer: 918 108 467
Postadresse: Postboks 400 2418 Elverum

Besøksadresse Lillehammer

2. etasje Modulbygget, vest for hovedbygget Storhove, Høgskolen i Innlandet Lillehammer

Besøksadresse Hamar

4. etasje Grønnegata 83 Hamar

På Lillehammer har ØF kontor i 2.etasje i Modulbygget