Elever som deltar i entreprenørskapsprogrammer som for eksempel Ungdomsbedrift er mer motiverte for skolearbeid enn andre.

Dette viser forskning gjort i Belgia, Latvia, Finland, Italia og Estonia i forbindelse med det treårige prosjektet Innovation Clusters for Entrepreneurship Education (ICEE).

Motiverer

Resultater fra det første år med datainnsamling viser at elever som har entreprenørskap 100 timer eller mer er mer motiverte enn elever som ikke har har entreprenørskap, eller de som har mindre enn 100 timer.

De viser mer interesse og glede av å arbeide med skoleoppgaver og skårer også bedre på innsats.

Egen innsats

Over 7000 elever mellom 15 og 20 år har rapport om egen innsats, om de prioriterer skolearbeid, hvor hardt  og hvor lenge de jobber med skolefag. Det viser seg å være en sterk sammenheng mellom motivasjon og akademisk prestasjon.

Manglede motivasjon og innsats utover i skoleløpet er til bekymring for både lærere og forskere over hele Europa. Tidligere forskning har ikke vært i stand til å gi svar på om entreprenørskapsopplæring påvirker motivasjon, innsats, oppmøte og fullføring av videregående. ICEE forsøker nå å ta tak i dette og skal redusere noe av usikkerheten rundt motivasjonsspørsmålet.

I mai og juni legges det ukentlig ut nye funn fra ICEE-prosjektet. Dette er den fjerde artikkel i serien.

Read the English version of this article here. 

English contact details