Å undervise entreprenørskap handler om å veilede, ikke om å komme med svarene. -Vi trenger opplæring til dette, sier lærerne.

For å få gründerspirer til å vokse skal lærerne ha en praktisk, fremfor en teoretisk, tilnærming. Entreprenørskapsutdanning handler nemlig om ‘learning by doing’, å lære gjennom å gjøre. Her legges det vekt på elevens aktive medvirkning i læringsprosessen. Det bygger på et læringssyn der elever gjennom aktiviteter og refleksjon bygger videre på allerede eksisterende kunnskap. Lærere over hele Europa etterspør mer trening for å kunne undervise på denne måten.

Ulike erfaringer

Ny forskning i fem europeiske land viser at lærere har ulike erfaringer med å forberede seg til og å undervise i Ungdomsbedrift.
Et mindretall av lærerne som har svart i forbindelse med forskningsprosjektet Innovation Clusters for Entrepreneurship Education (ICEE) rapporterer at de har studert entreprenørskap eller har deltatt på kurs. Disse lærerne følte seg godt rustet til å undervise i Ungdomsbedrift, så vel pedagogisk som innholdsmessig.
Flertallet av lærerne rapporterer imidlertid at de har begrenset k

ompetanse i entreprenørskapsopplæring, og at de ønsker seg mer opplæring (eller flere kurs). Spesielt nyutdannete lærere følte at de hadde fått for lite opplæring i forhold til det de skulle lære sine elever.

Lærere er avgjørende

Entusiastiske og kompetente lærere er avgjørende for å implementere Ungdomsbedrift, og en god lærerutdanning er viktig. På samme måte kan lærerne selv bli den største hindring hvis han eller hun ikke får tilstrekkelig opplæring og kunnskap om Ungdomsbedrift og den interaktive pedagogiske undervisningsmetoden.

Dette er andre artikkel i en serie som presenterer funn fra ICEE-prosjektet. 

Read the English version of this article here.
English contact details