Mobil tenketank

Sammensatte utfordringer krever kreativ problemløsning. På oppdrag arrangerer Østlandsforskning tenketanker. Dette kan være knyttet til en utfordring, prosess, plan, beslutning, situasjon, et tiltak og liknende. Tenketanken bringer sammen deltakere fra oppdragsgiver og fra Østlandsforskning. Oppdragsgiver bidrar med kompetanse og behov for å finne løsninger, Østlandsforskning med fagkunnskap som er tilpasset oppgaven. Innen avtalte rammer skal tenketanken bidra til problemforståelse og løsningsforslag. Oppdragsgiver bestemmer selv omfang og hyppighet. En mobil tenketank settes sammen for en gitt oppgave, er tidsbegrenset og kommer til deg.

Er du interessert i mer informasjon om hva en mobil tenketank kan bidra med for din organisasjon og situasjon – ta kontakt med direktør Tonje Lauritzen.