Entreprenørskapsutdanning har siden 2004 vært et satsingsområde i norsk utdanningspolitikk, og Norge har i mange år vært ledende i Europa. Fra den første handlingsplanen om entreprenørskapsutdanning kom i 2004, har Østlandsforskning vært det sentrale norske miljøet på forskning på entreprenørskap i grunnopplæringen. Instituttet har gjennomført en lang rekke prosjekter regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

ØF har allerede en sterk posisjon innen forskningsfeltet i Europa, og har i en årrekke levert høy kvalitet på forskning på verdien av entreprenørskapsutdanning. I ØFs internasjonale portefølje inngår forskningsprosjekter i Namibia, Uganda, og en lang rekke europeiske komparative studier de siste ti årene. For tiden pågår EU-prosjektene Innovation Cluster for Entrepreneurship Education (ICEE) og European Entrepreneurship Education Network (EE-Hub).

Her finner du et utvalg av publikasjoner om entreprenørskap.

I 2022 er kontaktperson for fagområdet er Asbjørn Kårstein.

Forskningen innen feltet entreprenørskap i grunnopplæringen skal ha rom for både grunnforskning og anvendt forskning, og ha en klar praksisforankring. Noen sentrale tema er:

  • Forståelse av entreprenørskapsbegrepet og entreprenørskapsutdanning
  • Økt kompetanse i entreprenørskapspedagogikk og hvordan undervisningsopplegg tilpasses ulike nivå
  • Økt kompetanse i hvordan skolen og arbeidslivet kan samarbeide på best mulig måte
  • Kunnskap om kvaliteten på ulike entreprenørskapstilbud
  • Kunnskap om virkninger knyttet til samfunnet, skoler, lærere og elever (entreprenørskapskompetanse, økonomiske ferdigheter, akademiske prestasjoner, motivasjon, nærvær, gjennomføring, entreprenøriell aktivitet, intraprenørskap, arbeidsevne m.m.)
  • Kunnskap om kjønn og entreprenørskap og etnisk bakgrunn og entreprenørskap
  • Kunnskap om sosialt entreprenørskap
  • Kunnskap om entreprenørskapsutdanning i utviklingsland
  • Formidle kunnskapen gjennom artikler, bøker, seminar/konferanser, sosiale og tradisjonelle medier

Som regional utvikler vil Østlandsforskning være særlig opptatt av relasjonen mellom grunnopplæringen, lokalsamfunnet og regionalt næringsliv. Denne relasjonen gjør både den smale og brede tilnærmingen til entreprenørskap aktuell, og kan dessuten inkludere sosialt entreprenørskap.