Line Marie Tholstrup

Line Tholstrup ble ansatt i Østlandsforskning i august 2021. Hun har en mastergrad i samfunnsgeografi fra NTNU, og har over 10 års erfaring fra samfunnsplanlegging i kommunal sektor med spesielt fokus på kommuneplanarbeid og folkehelseoppgaver. Lines forskning er tematisk fokusert på regional utvikling, planlegging, folkehelse og innovasjon i offentlig sektor. Line har særlig kompetanse på kvalitativ forskningsmetode og evaluering, og hun har omfattende erfaring med gjennomføring av casestudier, individuelle intervjuer og fokusgruppeintervjuer. Line har dessuten bred erfaring med prosessledelse og fasilitering av ulike medvirkningsaktiviteter. Line jobber på Lillehammerkontoret.

Publikasjoner

Line Marie Tholstrup har 6 publikasjoner på ostforsk.no.