Line Marie Tholstrup

Line Tholstrup ble ansatt i Østlandsforskning i august 2021. Hun har en master i geografi fra NTNU. Både studiene og i arbeidslivet har Tholstrup hatt fokus på lokalsamfunnsutvikling. Hennes masteroppgave handlet om rurale og urbane stedsforestillinger i kommunene Fjell, Sund og Øygarden, og hun har over 10 års erfaring fra samfunnsplanlegging i kommunal sektor med spesielt fokus på kommuneplanarbeid og folkehelseoppgaver. Tholstrup jobber på Lillehammerkontoret.