Iveta Malasevska

Iveta Malasevska har en PhD i Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor ved Høgskolen i Innlandet. I doktorgradsoppgaven diskuterte hun hvordan skidestinasjoner kan bruke innovative prisstrategier for å oppnå konkurransefortrinn og øke lønnsomheten. Hun ble ansatt i Østlandsforskning i januar 2018, og skal være tilknyttet forskningsgruppa Regional og Næringsforskning (RN). Iveta vil være med å styrke prosjekt portefølje innenfor reiseliv, fjell og opplevelsesøkonomi.