Atle Hauge

Atle Hauge er professor i serviceinnovasjon ved Høgskolen i Innlandet og tilknyttet Østlandsforskning på prosjektbasis. Han har et hovedfag i samfunnsgeografi fra Universitetet i Oslo og en doktorgrad i kulturgeografi fra Uppsala Universitet. I avhandlingen sin skrev han om svensk moteindustri, og hvordan merkevarebygging er en del av innovasjonsprosessen. I tillegg har han hatt en post doc fra University of Toronto. I Østlandsforskning har han blant annet jobbet med brukerdrevet innovasjon, innovasjon i sportsindustrien, attraksjon og bolyst. Av forskningsinteresser kan nevnes: regional utvikling, kulturnæringer, innovasjon og merkevarer.

Publikasjoner

Atle Hauge har 16 publikasjoner på ostforsk.no.

Eksportundersøkelsen 2019

På oppdrag fra Music Norway har Østlandsforskning og Høgskolen i Innlandet gjennomført en webundersøkelse blant 174 norske musikere. Hovedmålet med forskningsprosjektet var å kartlegge musikernes aktivitet og behov vedrørende musikkeksport. Dette spørreskjemaet er basert på Eksportundersøkelsen 2015...

Befolkning, næringsliv og utviklingstrekk i Hamar – Innspill til strategisk næringsplan for Hamar

Denne rapporten er ment som en del av beslutningsgrunnlaget for rullering av Hamar kommunes næringsplan, og er som planen organisert gjennom 7 ”pilarer”: Befolknings- og næringslivsvekst; urtigere kommunikasjoner; Regionsenter; Urbanisering og fortetting av sentrum; Næringsklynger...

Hedmark – mål, indikatorer og statistikk

Dette er en sammenstilling av nøkkeltall for Hedmark. Tema er; befolkning, regional økonomi, innovasjon, internasjonalisering, infrastruktur, utdanning, attraksjon og bolyst. Det er gjort sammenligninger med EU på relevante indikatorer. Rapporten er utarbeidet i forbindelse med...

Regional fact sheets – a “Brain Flow” report

This report has been prepared for the Component 3A ‘Regional fact sheets’ of the so-called Button-subproject. This is a sub-project in the framework of the INTERREG IV C Mini Programme “Brain Flow”, with the full...