Nora Warhuus Samuelsen

Nora Warhuus Samuelsen ble ansatt i Østlandsforskning sommeren 2020. Hun har en mastergrad i folkehelsevitenskap fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås. Hennes masteroppgave fra 2015 omhandler implementeringen av det systematiske folkehelsearbeidet i et utvalg kommuner. Etter endt masterutdanning har Samuelsen jobbet som folkehelsekoordinator i Vestvågøy kommune. Herfra har hun erfaring med oversettelse av folkehelseperspektivet og bærekraftmålene lokalt, samfunnsplanlegging, medvirkningsprosesser og prosjekt- og prosessledelse.

Publikasjoner

Nora Warhuus Samuelsen har 1 publikasjoner på ostforsk.no.