Winfried Ellingsen

Winfried Ellingsen er samfunnsgeograf og jobber som forsker 1 med prosjekter innen Østlandsforsknings satsingsområde regional utvikling i fjellområdene. Ellingsen disputerte for doktorgraden (dr.polit.) i samfunnsgeografi ved Universitetet i Bergen i 2002. Avhandlingen «The Appropriation of Place» analyserer forholdet mellom ideologi, sosiale praksiser og de materielle omgivelsene i Katmandu, Nepal. Ellingsen har sin cand.polit.-grad fra Universitetet i Bergen fra 1995, tematisk relatert til rural utvikling i et migrasjonsperspektiv. Migrasjon, mobilitet og regional utvikling anses som hovedfokus i hans forskning, men er empirisk flyttet til Norge i den senere tid, og inkluderer studier på byregioner og rurale-urbane relasjoner. Ellingsen har arbeidet som seniorforsker i Agderforskning i to perioder (2005-2010 og 2013-2016). Arbeidet har resultert i publikasjoner med et vidt spekter av tilnærminger relatert til praksisteori, diskursanalyse, mobilitet, etnisitet, planlegging og arbeidsmarkedet. Som seniorforsker har han gjennomført en rekke evalueringer av ulike institusjonelle forhold i Norge. I forbindelse med ulike forskningsoppdrag, har han hatt utstrakt kontakt med kommunale, regionale og statlige aktører. I perioden 2010-2013 arbeidet Ellingsen som førsteamanuensis (vikariat) ved Geografisk institutt, NTNU, hvor han underviste i vitenskapsteori, bygeografi og regionalgeografi samt kvalitativ metode. Ellingsen bor og arbeider på Lillehammer.

Publikasjoner

Winfried Ellingsen har 9 publikasjoner på ostforsk.no.