Hans Olav Bråtå

Hans Olav Bråtå er geograf fra Universitetet i Oslo med biologi, kjemi og statsvitenskap i fagkretsen. Han har vært ansatt i Østlandsforskning siden 2002, og var før det forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) i 13 år. Hans Olav Bråtå sin forskning har i særlig grad omfattet studier av fellesressurser, kommunal- og regionalplanlegging, naturforvaltning, mathistorie og innovasjoner. Han har ledet flere internasjonale prosjekter, bl.a. for Nordic Innovation Centre. Bråtå har bred erfaring med bruk av både kvalitative og kvantitative metoder og har ledet en rekke evalueringer. Han har også en omfattende kontakt med bedrifter innen aktuelle bransjer.

Publikasjoner

Hans Olav Bråtå har 24 publikasjoner på ostforsk.no.

Regionale partnerskap – positivt for regional utvikling og utfordrende for kommunal forankring. En evaluering av partnerskapsinstituttet i Oppland.

Rapporten viser resultater fra evalueringen av partnerskapsinstituttet i Oppland. Metoder som er benyttet er intervjuer, spørreundersøkelse, teori- og dokumentstudier. Spørreundersøkelsen har gått bredt ut, mens det er gjennomført case-studier i Hadelandsregionen, Gjøvikregionen og Midt- Gudbrandsdal....

Kompetanseveiviser Oppland

Det er gjennomført en liten evaluering av virkemidlet Kompetanseveiviser. Rammen for oppdraget har vært 50 000 kr. Denne rammen gir i realiteten ikke rom for en reell evaluering av ordningen. Formålet er å gi et...