Forslag til evaluering av tiltak for universell utforming

Nasjonale myndigheter i flere ti-år vært arbeidet med en politikk for universell utforming, herunder handlingsplaner for 2009-2013 og 2015-2019. I notatet foreslås det hvordan tiltakene K1 og K5 fra den første perioden og tiltakene PU1 – PU4 fra den siste perioden kan evalueres. Det gjelder også K2 som gikk i årene 2014-15. Det foreslås en… Les mer »

Kommuners håndtering av stagnasjon eller nedgang i befolkning og sysselsetting

Rapporten analyser hvordan kommuner preget av stagnasjon eller nedgang i befolkning og sysselsetting på 2000-tallet håndterer dette, særlig hvordan planlegging brukes og kan brukes i den sammenheng. Det gis en oversikt over disse kommunene på landsbasis og det er en nærmere gjennomgang av fire casekommuner; Aurland, Hattfjelldal, Måsøy og Rindal. Hovedgrepet for å håndtere stagnasjon… Les mer »

Videregående opplæring i Oppland

Rapporten er en gjennomgang av status for det videregående opplæringssystemet i Oppland. Den peker på en del sentrale utviklingstrekk i de siste åra, og analyserer endringer som skjer i rammebetingelsene for videregående utdanning, avslutningsvis trekkes det opp noen forslag til satsingsområder framover.

Langsiktig strategisk næringsplanlegging – Ringebu.

Prosjektet er en del av utviklingsprogrammet for kommuneplanlegging. Ringebu er en av prøvekommunene i programmet. I rapporten drøftes hvordan strategisk planlegging kan anvendes i kommunens arbeid med næringsutvikling. Det er gitt en kort analyse av situasjonen i Ringebu i dag, og av de strategiske utfordringer Ringebu står overfor. Rapporten avsluttes med forslag til næringsplan for… Les mer »