Med fysisk planlegging som innfalsvinkel drøfter notatet hva en miljøby og miljøbasert byutvikling kan/bør være

Bestill rapport

Miljøby eller byforskjønnelse? Et diskusjonsnotat | (rapportnr. 199418)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 50,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X