Med fysisk planlegging som innfalsvinkel drøfter notatet hva en miljøby og miljøbasert byutvikling kan/bør være

Bestill rapport

Miljøby eller byforskjønnelse? Et diskusjonsnotat | (rapportnr. 199418)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 50,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X