I dette prosjektet undersøker vi den kommunale planleggingen for fritidsboliger i Ringebu og Lesja kommune. De to kommunene har et stort og voksende fritidsboligmarked i en kontekst av miljøutfordringer og svak eller nedadgående befolkningsutvikling

Bestill rapport

Lokal og regional forvaltning av fritidsboligbebyggelse – Ringebu og Lesja kommune | (rapportnr. 201811)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X