I dette prosjektet undersøker vi den kommunale planleggingen for fritidsboliger i Ringebu og Lesja kommune. De to kommunene har et stort og voksende fritidsboligmarked i en kontekst av miljøutfordringer og svak eller nedadgående befolkningsutvikling

Bestill rapport

Lokal og regional forvaltning av fritidsboligbebyggelse – Ringebu og Lesja kommune | (rapportnr. 201811)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 100,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X