I Norge har det hittil vært lite oppmerksomhet rundt støyproblemer i natur- og friluftsområder. Notatet vurderer fraværet av støy, eller stillhet, i natur- og friluftsområder som en kvalitet som er truet og som bør vernes. Det skisseres mål og virkemidler for etablering av støyfrie natur-/friluftsområder. En beskrivelse av regelverket og praksis for etablering av såkalte støyfrie områder i Nederland blir beskrevet og dens relevans for den norske situasjon vurdert

Bestill rapport

Støy og stillhet i natur- og friluftsområder | (rapportnr. 199603)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  X