Støy og stillhet i natur- og friluftsområder

I Norge har det hittil vært lite oppmerksomhet rundt støyproblemer i natur- og friluftsområder. Notatet vurderer fraværet av støy, eller stillhet, i natur- og friluftsområder som en kvalitet som er truet og som bør vernes. Det skisseres mål og virkemidler for etablering av støyfrie natur-/friluftsområder. En beskrivelse av regelverket og praksis for etablering av såkalte… Les mer »

Vern og bruk i Forollhogna – utvikling og utfordringer

Notatet belyser noen av hovedtrekkene i utviklinga av natur og samfunn i Forollhognaområdet knytta til befolkning, landbruk, reiseliv, fritidsboliger, biologisk mangfold og kulturminner og gir innspill til diskusjon av videre forvaltning av verneområdene i Forollhogna. Pradip is testing