Stine Kvamme

Kvamme har en master i fornybar energi fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås. Hennes masteroppgave het ‘Samspill mellom elektrisitet og fjernvarme : er elkjel til substitusjon aktuelt i Norge?’ Hun har vært trainee i SINTEF Raufoss Manufacturing, Eidsiva Vekst i Gjøvik og i Eidsiva Vannkraft på Lillehammer.

Publikasjoner

Stine Kvamme har 2 publikasjoner på ostforsk.no.