Evaluering av forsøket med grunnskoletilbud etter IB-læreplaner i Oslo kommune – Sluttrapport

Hensikten med denne evalueringen er å gi Utdanningsdirektoratet et grunnlag for å vurdere videreføring av et grunnskoletilbud (trinn 1-11) etter International Baccalaureate Organization sine læreplaner som skal være tilgjengelig for alle elever i Oslo. Evalueringen omfatter et fireårig forsøksprosjekt etter opplæringsloven § 1-4 som startet i 2018 ved Manglerud skole og Blindern skole. Dersom forsøket… Les mer »

Form eller innhold? En evaluering av tiltaket ”60 Seconds” i strategiun-dervisningen ved Krigsskolen

Form eller innhold? En evaluering av tiltaket ”60 Seconds” Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Krigsskolen. Formålet med evalueringen er kunnskapsbygging knyttet til det pedagogiske opplegget ved skolen. Det som er gjenstand for evaluering er tiltaket ”60 Seconds”, en strategi for studentaktive læringsmåter, problemløsning, argumentasjon og dybdelæring