Form eller innhold? En evaluering av tiltaket ”60 Seconds” i strategiun-dervisningen ved Krigsskolen

Form eller innhold? En evaluering av tiltaket ”60 Seconds” Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Krigsskolen. Formålet med evalueringen er kunnskapsbygging knyttet til det pedagogiske opplegget ved skolen. Det som er gjenstand for evaluering er tiltaket ”60 Seconds”, en strategi for studentaktive læringsmåter, problemløsning, argumentasjon og dybdelæring