Jim Broch Skarli

Jim Broch Skarli er ansatt siden november 2021. Han er statsviter fra Universitetet i Oslo, med fagene offentlig rett og psykologi, samt prosjektledelse fra Markedshøyskolen. Han er i ferd med å levere sin Ph.d- avhandling ved doktorgradsprogrammet Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor (INTOP), ved Høgskolen i Innlandet. Han har tidligere arbeidet som forsker ved Senter for omsorgsforskning ved NTNU, i Sykehuset Innlandet og Hedmark fylkesrevisjon. Skarli har erfaring fra forskning på og evalueringer av offentlige tjenester, spesielt knyttet til helse, omsorg og velferd, hovedsakelig med fokus på tjenesteinnovasjoner og samskaping av tjenester for sårbare brukergrupper. Han har kontor på Hamar.