Jim Broch Skarli

Jim Broch Skarli er ansatt siden november 2021. Han er statsviter fra Universitetet i Oslo, med fagene offentlig rett og psykologi, med videreutdanning i prosjektledelse fra Markedshøyskolen og doktorgrad i Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor (INTOP) fra Høgskolen i Innlandet. Han har tidligere arbeidet som forsker ved Senter for omsorgsforskning ved NTNU, i Sykehuset Innlandet og Hedmark fylkesrevisjon. Skarli har erfaring fra forskning på og evalueringer av offentlige tjenester, spesielt knyttet til helse, omsorg og velferd, hovedsakelig med fokus på tjenesteinnovasjoner og samskaping av tjenester for sårbare brukergrupper. Han har kontor på Hamar.

Publikasjoner

Jim Broch Skarli har 4 publikasjoner på ostforsk.no.

«Du må faktisk jobbe på NAV, for å skjønne hvordan du skal gå på NAV» – En følgeforskning av prosjektet Best på aktivitetsplikt i Gjøvikregionen

Denne rapporten bringer resultatene fra følgeforskningen av prosjektet «Best på aktivitets-plikt i Gjøvikregionen». Prosjektet handler om utprøving av en modell for brukermedvirkning, hvor formålet er å utvikle et godt tilbud til unge sosialhjelpsmottakere som er...

Evaluering av kompetanseaktiviteter i NAV Innlandets prosjekt «Arbeid først – understøttet av pålitelig forvaltning»

Prosjektet «Arbeid først - understøttet av pålitelig forvaltning» hadde til hensikt å styrke NAV - veilederes kompetanse i pålitelig forvaltning i oppfølging og veiledning av søkere og mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP) ved å gjennomføre kompetanseaktiviteter....

På leting etter trygghet: Integrering av LHBTIQ+-flyktninger i Norge

Denne rapporten presenterer resultatene fra et forskningsprosjekt etter initativ fra Integrerings-og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Prosjektets hensikt har vært å fremskaffe forskningsbasert og oppdatert kunnskap, som kan bidra til trygg integrering av LHBTIQ+ personer med fluktbakgrunn i...