Tina Mathisen

Tina Mathisen har for tiden permisjon fra Østlandsforskning for være doktorgradsstudent ved Kulturgeografiska institutionen ved Uppsala Universitet, Sverige.  

Publikasjoner

Tina Mathisen har 7 publikasjoner på ostforsk.no.

Dialogue with Diaspora

The report presents an evaluation of the project “Dialogue with the Diaspora” undertaken by The Nansen Center for Peace and Dialogue (NCPD), March 2012. The project consisted of a training course for 13 practitioners involved...

Vernepliktsundersøkelsen 2009 del IIIlskudd og oppdrag

Denne analysen skal ses som en kompletterende del til andre underveisnotat levert av Østlandsforsking som ØF-notat i 2010 for prosjektet Forskning på årskull. Østlandsforskning tar i dette notatet for seg soldatenes trivsel, opplevelse av arbeidsoppgaver...