Deniz Akin

Deniz Akin ble ansatt i Østlandsforskning i august 2021. Hun har en M.Phil i Gender and Development, Universitetet i Bergen og en PhD innenfor kjønnsforskning fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU (2017). Doktoravhandlingen tar for seg situasjonen for asylsøkere i Norge som søker beskyttelse på bakgrunn av sin seksuelle orientering. Av forskningsinteresser nevner hun likestilling, seksualitet og kjønnsmangfold, migrasjon, delingsøkonomi, teknologi og samfunn. Akin jobber på Lillehammerkontoret.