Lillehammer-regionen er avgrenset av de tre kommunene Gausdal, Lillehammer og Øyer. Det
er gjennomført en drøfting av hvordan kommunal og regional policy kan bidra til at fritidsboligutviklingen
gir størst mulig lokal verdiskaping (verdiskaping defineres som lønn pluss
profitt) og andre fordeler for regionen. Det sentrale spørsmålet handlingsrom for kommunal
og regional policy for å fremme den fritidsboligbetingede verdiskapingen og tilhørende muligheter
for næringsstrukturen i Lillehammer-regionen. Oppgaven er derfor først og fremst en
drøfting av strategier og mekanismer tilgjengelig for kommunal og regional policyutvikling i
den sammenheng.

Bestill rapport

Fritidsboligene i fjellene – Oppspill til kommunal hyttepolitikk for Lillehammer-regionen | (rapportnr. 202217)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  X