Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet har på oppdrag fra Vågå kommune gjennomført en analyse av reiselivsnæringen i kommunen. Formålet med arbeidet er å få belyst betydningen av reiselivet med hensyn til koblinger mot andre næringer i og utenfor kommunen. Det er hentet inn grunnlagsmateriale fra flere kilder som SSB, infoland, Proff Forvalt, samt bruk relevant forskning til å besvare utredningsspørsmålene. Det er intervjuet syv representanter fra reiselivsnæringen og en representant fra forvaltningen.

Bestill rapport

Analyse av reiselivsnæringen i Vågå kommune | (rapportnr. 202305)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: -1,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X