anders bryn

No description in the author's profile.

Publikasjoner

anders bryn har 2 publikasjoner på ostforsk.no.

Fritidsboliger og skoggrensen i fjellområder

Klima- og miljødepartementet har bestilt denne analysen som inngår i et arbeid med å vurdere behov for utbyggingsgrenser som virkemiddel for arealbruksmyndighetene. Utredningen gir i den sammenheng et faggrunnlag blant annet for vurdering av mulige...